vaardigheden 21e eeuw

Onze kinderen groeien op in een snel veranderende maatschappij. Als mensen uit het onderwijsveld  nadenken over de maatschappij van de toekomst, over het moment dat onze basisschoolkinderen ongeveer de arbeidsmarkt opgaan, dan is men het over het volgende wel eens: Creatief denken en probleemoplossend vermogen, goed kunnen communiceren en samenwerken worden belangrijke vereiste vaardigheden bij werkenden.

Het is dus belangrijk om daar in het onderwijs aandacht aan te schenken. Hoe kunnen wij deze vaardigheden bij kinderen stimuleren? Dat begint al in de kleuterbouw, waar in het spel van kinderen doorgaans nog veel creativiteit, probleemoplossend vermogen, zelfstandigheid en samenwerking zichtbaar is. Hoe kunnen we dat behouden en uitbouwen, ook in de daarop volgende schooljaren? Heel belangrijk daarbij is om talenten van kinderen te herkennen en erkennen. De focus ligt dan niet hoofdzakelijk  op ‘wat kan het kind niet’ maar op ‘wat kan het kind wel en hoe kan het de talenten verder uitbouwen’ en hoe kunnen kinderen daarbij ook weer van elkaar leren.  De rol van de leerkracht en het didactisch en pedagogisch handelen zijn daarbij van groot belang.

In een door de school te bepalen aantal bijeenkomsten (in een maatwerktraject) gaan we hier samen over nadenken. Wat betekent dit voor de leerkracht? Sturen, loslaten, out of the box denken, begeleiden?  Wat betekent dit voor de gehele school als het gaat om een visie op goed onderwijs? De adviseur geeft input, we gaan samen ervaren wat al deze vaardigheden inhouden d.m.v. verschillende oefeningen, de taxonomie van Bloom (denkstrategieën en niveaus van denken) wordt in de scholing meegenomen alsmede een aantal coöperatieve werkvormen en andere werkvormen die bovengenoemde vaardigheden bij kinderen (en leerkrachten!) bevorderen.