Technisch lezen

Technisch lezen bestaat uit de fasen voorbereidend lezen, aanvankelijk lezen en voortgezet technisch lezen. Het is heel belangrijk dat in de kleuterbouw op een kleutervriendelijke wijze al veel aandacht wordt besteed aan de verbinding tussen woorden / klanken en schrift / lettertekens. Het ontwikkelen van het fonemisch bewustzijn (dat ieder kind gelukkig kan leren) en veel speelse aandacht voor vormen zijn hierbij cruciaal. In de kleuterbouw moet op speelse wijze de basis worden gelegd om in groep 3 tot effectief lezen te komen.

In groep 3 wordt bijna altijd met Veilig Leren Lezen gewerkt of met Lijn 3. Beide zijn goede methodes die doorgaans het lezen bij kinderen goed op gang brengen. Maar wat is aanvankelijk lezen precies? Wat gebeurt er in de hoofden van de kinderen als ze leren lezen? Kennis van dit proces is belangrijk, mede om te kunnen achterhalen waar het ‘fout’ gaat als het leren lezen stagneert. Daarnaast: Weten de leerkrachten welke onderdelen uit de methode heel belangrijk zijn en welke minder? Welke onderdelen vallen onder leesvaardigheden en welke onder spellingvaardigheden? Het is vooral voor zwakke lezers belangrijk om hier een onderscheid in te maken.

Het voortgezet technisch lezen begint als de kinderen alle letters kennen en de aandacht voor het sneller lezen en het lezen van moeilijker woorden centraal komt te staan. Deze fase begint dus eigenlijk al vanaf kern 7 van Veilig Leren Lezen en thema 7 van Lijn 3. Wat moet je dan als leerkracht vooral doen en wat niet? Moet ik vanaf groep 4 voor een methode kiezen (bv. Station Zuid, Flits of Estafette) of kan het ook zonder? IMG_0525

In de groepen 4 en hoger is voldoende tijd voor en kwalitatief goed onderwijs in technisch lezen van groot belang om het lezen op een goed niveau te krijgen. Welke leerkrachtinterventies zijn belangrijk, welke minder? Is elke methode even effectief? Hoe bevorder ik het leesplezier? Welke werkvormen zijn effectief?Hoe haal ik uit de beschikbare leesmaterialen een zo hoog mogelijk rendement?

Begeleiding in het optimaliseren van het leesonderwijs kent dus vele facetten. Als een school graag de leesresultaten op een hoger plan wil brengen start ik met de school met het maken van een analyse. Waar zitten de knelpunten? Wat heeft de school specifiek nodig om tot verbeteringen te komen? Een maatwerktraject dus.