schoolplan 2019-2023

Binnenkort breekt de periode weer aan dat scholen hun schoolplan gaan schrijven voor de periode 2019-2023. Uiterlijk augustus 2019 moet dit schoolplan gereed zijn. Omdat het toezichtskader 2017 een aantal veranderingen met zich mee heeft gebracht, heeft dit ook consequenties voor de eisen gesteld aan de inhoud van dit nieuwe schoolplan.

Hoe wilt u het opstellen van uw schoolplan aanpakken? Hoe betrekt u uw team bij het samenstellen van de visie en plannen voor de komende periode? Beschikt u over een helder beeld van waar dit nieuw schoolplan inhoudelijk aan moet voldoen?

Tijdens de vorige schoolplanperiode heb ik diverse scholen ondersteund bij het opstellen en schrijven van hun schoolplan. Ook nu begeleid ik u graag bij dit proces. De inhoud van de begeleiding is wederom maatwerk: in een gezamenlijk gesprek worden uw wensen hieromtrent doorgenomen. Zo kan een traject bestaan met gesprekken met en verstrekken van input aan de schoolleiding, werkvergaderingen, het tegenlezen van de documenten, etc.  Ook is het zinvol het team erbij te betrekken en met hen de visie en het daarbij passende gewenste beleid te doordenken. Uw wensen bij het traject staan voorop.