Rekenen en kleuters (en de overgang naar groep 3)

IMG_0535Rekenen begint al in de kleuterbouw. Vaak besteden leerkrachten aandacht aan getallen en aan getalbegrip. In toenemende mate wordt er aandacht besteed aan de domeinen meten, meetkunde en geld, de domeinen die in de SLO-doelen staan omschreven.

In de praktijk vinden onderbouwleerkrachten het lastig om op een gestructureerde èn kleutervriendelijke wijze aandacht te besteden aan meten en meetkunde. Een ander aandachtspunt is dat leerkrachten van groep 2 en 3 van elkaar niet altijd weten wat er aan bod komt betreffende deze domeinen zodat van een goede doorgaande lijn in deze vaak geen sprake is. In één à twee studiebijeenkomsten zijn deze problemen te verhelpen en kunnen leerkrachten de benodigde kennis opdoen om de kwaliteit van het rekenen bij alle domeinen te doen toenemen. Dat komt de kinderen rechtstreeks ten goede; ze gaan met een bredere ervaring in de rekendomeinen beginnen aan groep 3.

Een traject wordt in overleg met de school vastgesteld. Werken de leerkrachten met een methode? Of vanuit een pakket met doelen? Wat zijn de begeleidingsvragen? Dit zijn vragen die worden meegenomen in het intakegesprek.