Omgaan met verschillen tussen leerlingen

Van leerkrachten wordt in het hedendaagse basisonderwijs gevraagd dat zij kunnen differentiëren op drie niveaus in hun groep: een aanpak voor de gemiddelde, de zwakke en de snelle leerling. De onderwijsinspectie vereist dat voor zowel de instructie als de verwerking deze differentiatie gerealiseerd moet worden.  Hoe doe je dat in de praktijk? En wat zijn de verschillende onderwijsbehoeften van deze 3 niveaus?

In een begeleidingstraject wordt ingegaan op deze vragen. Zowel de differentiatievormen als het bijkomend effectief klassenmanagement en passend leerkrachtgedrag krijgen in het traject aandacht. Voorafgaand  aan het traject wordt een gedegen intake gedaan om de beginsituatie en de specifieke begeleidingsvragen helder in kaart te brengen.

Begeleidingstrajecten op het gebied van omgaan met verschillen vereisen zoals gezegd een goede afbakening van de begeleidingsvraag. Gaat het vooral om hoogbegaafdheid? Of om instructie- of differentiatievaardigheden? Of over hoe extra tijd te creëren voor de zwakken?

Hoogbegaafd

In toenemende mate is er aandacht voor het hoogbegaafde kind. In de praktijk is het moeilijk deze kinderen te bieden wat ze nodig hebben. Het begint al met het kunnen herkennen van het meerbegaafde kind. Wat zijn de signalen bij een kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong? Hoe kunnen we daar adequaat mee omgaan? Wat doen we bijvoorbeeld met lezende kleuters? En wat betekent dat vooor groep 3? Wanneer laten we een kind een groep overslaan? Hoe verrijken we, of versnellen we?

Een begeleidingstraject rond hoogbegaafdheid kent verschillende onderdelen. Allereerst het signaleren. Hoe kunnen we deze kinderen herkennen? Hoe herkennen we bijvoorbeeld  onderpresteerders? Moet er vervolgens een diagnose worden gesteld bv. door het afnemen van een intelligentietest? Wat bieden we deze kinderen? Hoe dagen we ze uit? Hoe leren we hen hun tanden ergens in te zetten en hen te laten ervaren dat fouten maken mag?Hoe leren we hen leren?

In overleg met de school wordt een passend begeleidingstraject afgesproken.