kleuters met ontwikkelingsvoorsprong

Wanneer spreek je van een ontwikkelingsvoorsprong bij kleuters? Hoe signaleer ik deze kinderen? Wat houdt het hebben van een ontwikkelingsvoorsprong precies in? Hoe bied ik deze kinderen wat zij nodig hebben?

In een scholingstraject krijgen onderbouwleerkrachten hierover informatie, doen zij kennis op over kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong en gaan ze praktisch aan de slag met signaleren en een passende aanpak. Het leren werken met een signaleringsinstrument behoort tot de mogelijkheden en er wordt informatie gegeven over passende materialen en activiteiten. Ook wordt de taxonomie van Bloom erin meegenomen (niveaus van denkvaardigheden). Bloom

 

Bij kleuters spreken we liever nog niet van hoogbegaafdheid. Hun ontwikkeling verloopt sprongsgewijs, zodat de voorsprong ook van tijdelijke aard kan zijn.