Instructievaardigheden

Leerkrachten geven instructie. Maar welke vormen van instructie zijn effectief? En welke vormen van instructie passen bij de gemiddelde, de zwakke oo-figuur1en de meerbegaafde leerling? Welke elementen zijn van belang bij effectief instructiegedrag? Wat moet volgens de onderwijsinspectie in ieder geval zichtbaar zijn in het gedrag van de leerkracht?

In dit begeleidingstraject krijgen leerkrachten kennis en handvatten aangereikt betreffende bovengenoemde vragen. Verschillende instructiemodellen  passeren de revue  en wat effectief leerkrachtgedrag daarbij is komt in detail aan de orde. Dit alles met het doel de instructievaardigheden van de leerkracht uit te breiden en te verbeteren.

Vervolgens gaan de leerkrachten met het geleerde aan de slag. Groepsbezoeken met persoonlijke feedback kunnen worden ingezet als middel om tot daadwerkelijke verbetering en verrijking van het instructiegedrag van de leerkracht te komen.

Alle technieken en interventies die worden aangeboden zijn bewezen effectief (evidence based).