Groepsplanloos werken

Het werken met groepsplannen stond een paar jaar geleden sterk in de belangstelling. Het was een paar jaar geleden zelfs zo dat scholen de Onderwijsinspectie hierop vooruit waren. Logisch, want veel schoolteams hadden de ervaring opgedaan dat het werken met veel individuele handelingsplannen in de groep niet echt haalbaar was. Het clusteren van groepjes kinderen met het vastleggen van bijbehorende doelen leek de oplossing.

Helaas blijkt nu dat het groepsplan in de praktijk op veel scholen niet echt werkt. Leerkrachten ervaren het vaak als een niet zo zinvolle bezigheid; ze maken het groepsplan aan het begin van een periode en aan het einde komt het weer boven tafel. In de tussentijd wordt er weinig mee gedaan.

Met een aantal scholen heb ik het traject groepsplanloos werken doorlopen. Samen gaven we een antwoord op de volgende vragen:

 • Wat moeten we vastleggen van de Inspectie
 • Wat ervaren we zelf als zinvol
 • Hoe komen we tot een praktisch werkdocument
  • met heldere doelen
  • met differentiatie
  • waarbij we werken vanuit onderwijsbehoeften van kinderen
  • waarmee we zo optimaal mogelijk de ontwikkeling¬† van de kinderen bevorderen?

Het heeft geleid tot een zeer praktische aanpak waarmee de leerkrachten dagelijks tot tevredenheid werken. De weekplanning wordt leidend en de scholen hebben onder begeleiding van ondergetekende formats ontwikkeld die passen bij hun school en werkwijze.

Meer weten? Neem gerust contact op!