leerlijnen: een doorgaande lijn

IMG_0463Weet de leerkracht van groep 6 wat er in groep 5 en 7 wordt aangeboden? Weten de leerkrachten van de groepen 2 en 3 van elkaar of de aansluiting van de leerinhouden goed geregeld is? Is er voor het kind sprake van een logische doorgaande lijn?

Het is om verschillende redenen belangrijk hier weet van te hebben. Allereerst vanwege het kind. Als je weet wat het kind in de vorige jaren aangeboden heeft gekregen en hoe en waar het schakelpunt zit met jouw groep, verloopt de overgang naar een nieuwe groep voor een kind vloeiender. Maar minstens zo belangrijk is dat leerkrachten als het ware door hun methode heen leren kijken: Wat wordt er gedurende het jaar (en de jaren ervoor en na) nu daadwerkelijk aangeleerd? Wat zijn de doelen daarbij? Als leerkrachten daar goed zicht op hebben gaan ze hun lessen effectiever vormgeven; ze weten dan wat er in de les daadwerkelijk toe doet en kunnen in hun instructie de juiste accenten gaan leggen. Ze ‘beperken’ zich niet tot de les van de volgende dag, maar hebben weet van de rode draad die door de methode heen loopt. Dat komt de kwaliteit ten goede.

In een begeleidingstraject ‘doorgaande lijn’ wordt aandacht besteed aan leerinhouden van een bepaald vak. Daarnaast wordt in de bijeenkomsten aandacht besteed aan de wijze van lesgeven; is er ook daarin voor het kind een logische doorgaande lijn gerealiseerd? Of pakt de ene leerkracht qua instructie, klassenmanagement, mate van zelfstandigheid geven aan een kind etc. de zaken heel anders aan dan de andere? Ook hier geldt: door aan deze zaken aandacht te schenken en te komen tot onderlinge afstemmingsafspraken zal de kwaliteit van het onderwijs toenemen.

IMG_0518

In 2 à 3 studiemiddagen (afhankelijk van het aantal vakgebieden) kunnen scholen bovengenoemde zaken op de rit  hebben.