communiceren met ouders

Ouders worden steeds mondiger, zo klinkt het regelmatig in de scholen. Hoe communiceer je effectief en professioneel met ouders? Hoe zorg je ervoor dat in het gesprek de gezamenlijke inzet voor het kind centraal staat? Hoe reageer je op verbaal agressief gedrag van ouders, of op kritiek? En hoe breng je een voor de ouders moeilijke boodschap? Ook kan het zijn dat in een team veel jonge collega’s zitten die opzien tegen het voeren van gesprekken met ouders. Hoe zet je hen in de professionele rol?

In een scholingstraject wordt aandacht besteed aan die elementen van omgaan met ouders waar de school graag aandacht aan wil besteden. Een gedegen voorgesprek vindt altijd plaats tussen de school en de begeleider om zodoende goed in beeld te krijgen waar de teamleden tegenaan lopen en waar ze graag hulp bij willen.

De teamleden krijgen vervolgens in het scholingstraject kennis aangereikt. Daarnaast wordt een deel van de bijeenkomsten besteed aan oefenen. Door te doen en daar feedback op te krijgen, leer je het meest.

Wilt u meer informatie of eerst een verkennend gesprek? Bel of neem contact op via de mail of het contactformulier.