Begrijpend lezen

Eén van de belangrijkste voorspellers voor het schoolsucces in het voortgezet onderwijs is het effectief kunnen begrijpend (en studerend) lezen van teksten. Wat is er nodig om begrijpend lezen tot een succes te maken op school? Welke materialen zijn effectief?  Heb je een methode nodig?

We weten dat de rol van de leerkracht bij effectief begrijpend lezen onderwijs van het grootste belang is. Wat moet hij/zij vooral veel en wat minder doen? Hoe breng je als school een doorgaande lijn begrijpend luisteren en lezen tot stand die al begint vanaf groep 1?

Op veel scholen blijven de resultaten bij het begrijpend lezen achter. Ook vinden kinderen deze lessen niet altijd even leuk. De leerkrachten krijgen handvatten aangereikt omtrent alle aspecten die het begrijpend leesonderwijs op een hoger plan kunnen brengen. Zo staan we stil bij het modelen, de bewezen effectieve strategieën, en bij de pijlers waar het begrijpend lezen op rust zoals woordenschat, technisch lezen en een brede algemene ontwikkeling.

Alle bovengenoemde aspecten kunnen een plek krijgen in een scholingstraject. In een voorgesprek bekijken we wat nodig is, wat de school al voldoende op de rit heeft en welke aspecten nog scholing en oefening vragen. Een keuze voor een methode of methodiek kan een onderdeel zijn van het traject, dit hoeft beslist niet. Altijd wordt er een traject op maat gemaakt dat past bij de ontwikkeling van de school.